Poradnik

Poradnik pogrzebowy

Chociaż śmierć kogoś bliskiego w każdej osobie wywołuje przeważnie dość skrajne emocje, to należy pamiętać o pewnych procedurach, które należy wykonać w tym jakże trudnym dla całej rodziny czasie. Dla wielu osób bardzo dużym wsparciem będzie w tym przypadku skorzystanie z fachowej pomocy oferowanej przez naszą firmę.

Dom, miejsce prywatne

Jeżeli śmierć nastąpiła w domu lub mieszkaniu lub innym miejscu poza szpitalem, w pierwszej kolejności musimy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego telefonując pod numer 999 lub 112. Po przyjeździe karetki i stwierdzeniu śmierci, uprawniona do tego osoba wypisuje protokół zgonu zmarłego. Jest to bardzo ważne, gdyż dopiero posiadając takie potwierdzenie można zlecić zabranie ciała do kostnicy. Posiadając protokół należy udać się z nim po kartę zgonu do lekarza rodzinnego prowadzącego leczenie osoby zmarłej w ciągu ostatnich miesięcy. Wiele osób decyduje się już na tym etapie na powierzenie pewnych działań wybranemu zakładowi pogrzebowemu, który posiada odpowiednie doświadczenie w tej kwestii.

Placówka medyczna

W przypadku, gdy do zgonu doszło na terenie jednego z oddziałów szpitalnych procedura postępowania jest bardzo podobna. W pierwszej kolejności odbieramy z działu statystyk szpitala kartę zgonu wystawioną przez lekarza prowadzącego oraz potwierdzamy odbiór ciała. Z tymi dokumentami udajemy się do USC po akt zgonu.

Wypadek

Gdy do zgonu zmarłego doszło w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, targnięcia się na życie czy też udziału osób trzecich, w pierwszej kolejności wzywamy pogotowie ratunkowe, które z kolei informuje policję, a ta oddaje sprawę w ręce prokuratury. W takich przypadkach niezbędne jest ustalenie przyczyny śmierci i czasami wymagane jest w tym celu przeprowadzenie sekcji zwłok. Sekcja zwłok jest wykonywana przez zakład medycyny sądowej, który jest uprawniony do wystawienia karty zgonu. Poza kartą wymagane będzie dodatkowo właściwe zezwolenie prokuratorskie. Dopiero po tym wszystkim możemy udać się po odbiór aktu zgonu z USC i wybrać zakład pogrzebowy, który dokona pochówku zmarłego.

Jedynie posiadanie karty zgonu uprawnia do odebrania aktu zgonu z USC, który jest z kolei niezbędny do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Procedura zgłoszenia jak i otrzymania aktu zgonu następuje w miejscowości, w której miało miejsce zdarzenie. Nie musimy udawać się w tym celu do miejsca, w której zmarła osoba była zameldowana. W USC zostają wystawione trzy akty zgonu.